Edu.StockWatch.pl - https://edu.stockwatch.pl
Mar 10 2015

Analiza punktowo-symboliczna

Analiza punktowo-symboliczna – podstawy

„Jeśli zastanowimy się przez chwilę, to okaże się, że metoda punktowo-symboliczna nie jest wcale metodą nową. Jest po prostu sztuką zapomnianą. Używam tego określenia, gdyż większość inwestorów, zarówno zawodowych, jak i indywidualnych, straciło z oczu główną przyczynę zmian kursów papierów wartościowych. Prawo podaży i popytu rządzi ruchem zarówno kursów papierów wartościowych, jak i wszystkich innych produktów. Jeśli jest więcej kupujących niż chcących sprzedać, kurs rośnie; jeśli jest więcej sprzedających niż chcących kupić, kurs spada.” Tom. Dorsey, manager zarządzający portfolio w DIF Broker S.A, oraz „guru„ analizy punktowo-symbolicznej w Stanach Zjednoczonych.

nyseWykresy punktowo-symboliczne nie cieszą się w Polsce wielką popularnością. Mimo to, opracowane ponad 100 lat temu wykresy, przetrwały próbę czasu i są nadal powszechnie stosowaną metodą analizy technicznej na świecie. Wszyscy rozumiemy, prawo popytu i podaży w supermarkecie, takie same prawo obowiązuje na rynku kapitałowym. Rynkiem rządzi niepodważalne prawo popytu i podaży, a współcześni inwestorzy zdają się o tym zapominać.

CENA JEDYNYM WYZNACZNIKIEM

Jedyną metodą, charakteryzującą się prostotą i łatwością zrozumienia, jest metoda punktowo-symboliczna. Jest to nic innego, jak graficzne przedstawienie nieustającej walki popytu i podaży. Właśnie różnice, pomiędzy wielkością popytu i podaży powodują ruchy kursów papierów wartościowych w górę lub w dół. Wykres ten pokazuje, czy walkę wygrywa popyt, czy podaż. Przy budowie wykresów wykorzystywane są jedynie ruchy kursów papierów wartościowych, natomiast wielkość obrotów oraz czas, nie są brane pod uwagę.

W metodzie tej wykorzystywane są dwie litery alfabetu: X i O. X przedstawia popyt – kolumnę wzrostową, O przedstawia podaż – kolumnę spadkową. Wykres tworzy się wyłącznie za pomocą pionowych kolumn X lub O. Jeśli cena wzrośnie o wielkość odpowiadającą jednej kratce – rysujemy X, jeśli cena maleje – dodajemy kolejny znak O. Wielkość kratki, boxu może to być 5$,1$ lub np 0,50$. Kluczem do tej metody jest zasada przechodzenia z jednej kolumny do drugiej. Popularniejszą metodą jest metoda trzy-kratkowego odwrócenia, czyli jeśli mamy wykres gdzie jedna kratka oznacza 1$, cena musi wzrosnąć o 3$ abyśmy mogli zmienić kolumną na kolumnę wzrostową. Przedstawmy to na przykładzie, załóżmy iż cena akcji wynosi 25$, notowania znajdują się w spadkowej kolumnie O i korzystamy z wykresu gdzie jedna kratka to 1$. Cena musi zamknąć się na poziomie 28$ aby móc narysować pierwsze X w nowej wzrostowej kolumnie.

Ruchy w górę i w dół, z jednej kolumny do drugiej, powodują tworzenie się wykresu. W zależności od wielkości kratki, wykres punktowo-symboliczny może przedstawiać zarówno przebieg notowań z jednej sesji, jak i z kilku miesięcy. Rysowanie wykresu zaczynamy od postawienia kropki w kratce odpowiadającej obecnej cenie danego papieru wartościowego. Wzrost (lub spadek) ceny o stosowną wartość odnotujemy przez narysowanie znaku X (lub O) w tej samej kolumnie. Liczby przedstawione na wykresie to poszczególne miesiące, dla października, listopada, grudnia wartości te wynoszą odpowiednio A,B,C, z uwagi, iż 10,11,12 nie zmieściłoby się na wykresie.

GOTOWY SYSTEM INWESTYCYJNY

Jest to analiza jak i zarazem gotowy system inwestycyjny, generujący proste sygnały kupna oraz sprzedaży oraz określający czy notowania znajdują się w trendzie wzrostowym czy spadkowym. Niemniej jak każdy doświadczony inwestor już wie, iż najważniejszym aspektem w procesie inwestycyjnym jest sam inwestor, czyli psychologia oraz zdyscyplinowane przestrzeganie systemu. Tylko przy takim podejściu można liczyć na zyski z systemu. W przypadku analizy punktowo-symbolicznej, sygnały są na tyle jednoznaczne, iż pomagają w zdyscyplinowanym przestrzeganiu zasad.

Jakie korzyści przemawiają za analizą punktowo-symboliczną? Otóż analiza ta pozwala wyeliminować słabe walory, pozwalając tym samym na ekspozycję w zwycięskich aktywach. Siłą rzeczy także w portfelu inwestycyjnym będą się znajdować średniej jakości aktywa. Niemniej jednak, przy długoterminowym stosowaniu tej techniki, zobaczymy korzyści jakie daje nam eliminacja najsłabszych akcji oraz jednoczesna ekspozycja w akcjach kontrolowanych przez popyt.

CZYTELNE SYGANŁY KUPNA/SPRZEDAŻY

Na wykresach tych pojawiają się proste i łatwe do rozpoznania formacje zakupu oraz sprzedaży. Proszę zobaczyć na przykładzie, poniżej. Double Top, czyli przełamanie podwójnego szczytu jest sygnałem kupna. Double Bottom, przełamanie podwójnego dna, jest sygnałem sprzedaży.sygnaly

 

LINIA TRENDU ZAWSZE POD KĄTEM 45 STOPNI

Kolejną podstawową rzeczą jest linia trendu. Linia trendu w wykresach punktowo-symbolicznych zawsze przebiega ona pod kątem 45 stopni. Przełamanie linii trendu spadkowego jest równoznaczne z rozpoczęciem trendu wzrostowego i na odwrót. Poniżej przykłady wykresów analizy XO, z zaznaczonymi sygnałami kupna oraz sprzedaży oraz widoczną linią trendu. Gdy notowania znajdują się ponad linią trendu wzrostowego, mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Gdy cena znajduje się poniżej linii trendu spadkowego, mamy do czynienia z trendem spadkowym. SPX Legenda:

  • linia trendu – zawsze pod kątem 45 stopni
  • lata – widoczne na górze wykresu
  • miesiące – cyfry naniesiona na wykresie
  • sygnał kupna – gdy wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią wzrostową kolumnę X
  • sygnał sprzedaży – gdy spadkowa kolumna O przekracza poprzednią spadkową kolumnę O

DAXAPPL

GLD *Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.

Anna Dąbrowska dom maklerski DIF BROKER S.A.