Edu.StockWatch.pl - https://edu.stockwatch.pl
Sty 12 2016

Analiza techniczna

Harmonic trading – formacje Gartley i Nietoperz

Gartley

Formacja Gartley występuje zarówno w trakcie ruchu spadkowego jak i wzrostowego. Składa się z pięciu punktów oznaczanych jako XABCD. Punkty te tworzą w sumie cztery fale. Fala XA jest impulsem wyznaczającym kierunek ruchu i powinna być zgodna z aktualnym trendem, gdzie X jest wyraźnym początkiem impulsu, a punkt A szczytem/dołkiem. Po punkcie D, kończącym ostatnią falę powinien nastąpić kolejny ruch zgodny z kierunkiem fali XA.

Warunki, które muszą zostać spełnione:

 1.  punkt B znajduje się na zniesieniu 61,8% fali XA,
 2.  punkt D znajduje się na zniesieniu 78,6% fali XA,
 3.  punkt C nie znosi w całości fali AB.

Dodatkowe warunki zwiększające trafność:

 1.  punkt C znajduje się pomiędzy zniesieniami 38,2% a 88,6% fali AB,
 2. fala AB jest równa fali CD,
 3. punkt D znajduje się na zniesieniu 127,2% lub 161,8% fali BC.
Admiral Markets Forex Futures CFD MetaTrader

Kliknij, aby powiększyć

W przypadku Gartley’a proces decyzyjny jest niemal identyczny jak w przypadku formacji AB=CD. Stop-loss powinien być ustawiany w okolicy punktu D, gdyż jego przełamanie oznacza ewidentne zanegowanie
układu. Teoretyczny, minimalny zasięg Gartley’a to zniesienie 61,8% fali CD i tam najszybciej powinno być ustawiane zlecenie take-profit. Kolejnym poziomem jest punkt C, a następnym oczywiście punkt A.

Nietoperz (Bat)

Formacja nietoperza jest w swojej budowie bardzo podobna do Gartley’a. Różni się ona poziomami, na których powinny znajdować się punkty B i D. Warunki, które muszą zostać spełnione:

 1. punkt B znajduje się na zniesieniu 38,2% lub 50% fali XA,
 2. punkt D znajduje się na zniesieniu 88,6% fali XA,
 3. punkt C nie znosi w całości fali AB.

Dodatkowe warunki zwiększające trafność:

 1. punkt C znajduje się pomiędzy zniesieniami 38,2% a 88,6% fali AB,
 2. fala AB jest równa fali CD,
 3. punkt D znajduje się na zniesieniu 127,2% lub 161,8% fali BC.
Admiral Markets Forex Futures CFD MetaTrader

Kliknij, aby powiększyć

Z powodu podobieństwa formacji nietoperza do gartley’a sposób grania z jej wykorzystaniem nie różni się znacząco. Jedynym wyjątkiem jest fakt, że pierwszy poziom TP można ustawić już na wysokości punktu B, który jest nieco bardziej, niż w przypadku gartley’a, oddalony od punktu D.

Poradnik przygotował:

Dział Analiz

Admiral Markets AS Oddział w Polsce
email: analizy@admiralmarkets.com
tel.: +48 22 860 60 25