Edu.StockWatch.pl - https://edu.stockwatch.pl
Lut 12 2016

Edukacja

Jak zostać skutecznym traderem?

Stanie się traderem gotowym do przeprowadzania transakcji wymaga wszechstronnego zestawu cech i atrybutów, które powinny być głęboko zakorzenione w traderze. Zgromadzenie wszystkich kluczowych składników odnoszącego sukcesy tradera nie jest proste, ale jeśli tego dokonamy, może być ono podstawą do zdobycia zysków netto na rynkach finansowych.

Dojrzały trader powinien odczuwać silną awersję do niepotrzebnego ryzyka. Oczywiście przeprowadzanie transakcji jest nieodłącznie związane z ryzykiem, jednak dobrzy traderzy muszą być w stanie aktywnie to ryzyko kontrolować. Ważnym aspektem zarządzania ryzykiem jest umiejętność unikania katastrofalnych strat. Straty o znaczącej wielkości mogą okaleczyć zarówno rachunek inwestora, jak i jego karierę.

Jednym z głównych sposobów kontrolowania ryzyka jest używanie tzw. twardych stop lossów. Stop loss jest zleceniem złożonym na platformie transakcyjnej, które automatycznie wysyła sygnał zamknięcia stratnej transakcji na pewnym ustalonym z góry poziomie cenowym. Stop loss narzuca dyscyplinę ucinania strat w momencie, w którym ma się jeszcze nad nimi kontrolę. Stop loss mentalny może być akceptowany, ale jedynie wtedy, jeśli trader ma dyscyplinę wystarczającą do ich ręcznego wykonania.

Używając stop lossów traderzy powinni rozważyć niepodejmowanie ryzyka pieniężnego, które przekracza na pojedynczej transakcji 2% wartości całego rachunku. Traderzy profesjonalni lub ci bardziej konserwatywni mogą ustawić ryzyko znacznie poniżej 2%. Wielkość pozycji ma duże znaczenie w kontrolowaniu ryzyka. Rozsądne wielkości transakcji są nieodzownym elementem dobrego zarządzania ryzykiem i dobrego tradingu.

Dyscyplina i umiejętnmość utrzymywania zyskownych transakcji są dodatkowym elementem zarządzania ryzykiem. Zdolność ucinania strat jest niezwykle ważna, ale jeśli mamy jedynie małe w stosunku do uciętych strat zyski, to w ogólnej perspektywie możemy tracić.

W jaki sposób utrzymywać zyski? Oczywiście skłonność do zbyt szybkiego zgarniania zysków spowodowana strachem jest w tym ważnym czynnikiem. Jeśli ktoś cały czas przeprowadza transakcje pod wpływem strachu, nie będzie w stanie przeistoczyć się w dobrego tradera. Stosowanie założonych docelowych zysków, które odzwierciedlałyby optymalny poziom zysk/ryzyko jest jedną z technik. Inną metodą utrzymywania zysków jest aktywne zarządzanie otwartymi transakcjami przy pomocy kroczących stop lossów i stopniowego zwiększania wielkości transakcji. Oba sposoby blokują zyski w przypadku zmian ceny w dobrym dla nas kierunku.

Połączenie zarządzania ryzykiem i zyskami może być podsumowane jednym wzorem – stosunkiem zysk/ryzyko. Ten ważny wskaźnik wyraża po prostu wielkość potencjalnego zysku podzieloną przez ryzyko założone przy osiąganiu tych zysków. Współczynniki zysk/ryzyko mogą się bardzo różnć, ale generalnie powinno się unikać stosunku niższego niż 1:1, o ile wygrana nie jest niezwykle wysoka procentowo. Wielu profesjonalnych traderów zakłada procentowo niską wygraną i dużo wyższy stosunek zysk/ryzyko, np. 2:1, 3:1, 4:1 i wyżej. Mogą co prawda mieć więcej transakcji przynoszących straty niż zyski, ale ich zyski znacząco przewyższają straty, co umozliwia osiągnięcie zysku netto. Aby z biegiem czasu osiągnąć zysk, trzeba mieć albo wysoki stosunek zysku do ryzyka, albo wysoką procentowo ilość zyskownych transakcji, a najlepiej obydwa. Wyższy stosunek zysk/ryzyko zmniejsza potrzebę dużej ilości transakcji zakończonych zyskiem i vice versa.

Zasadnicze pojęcie zysk/ryzyko, jeżeli używane z dyscypliną, może być kluczem do stania się traderem, który odnosi sukcesy. Dyscyplina obejmuje też zdolność tradowania pozbawioną ludzkich emocji, takich jak chciwość, która często może szkodzić przeprowadzaniu dobrych transakcji. Niektórzy sądzą, że najważniejsze w dyscyplinie tradera jest przestrzeganie ustalonego planu transakcyjnego.

Plan transakcyjny jest projektem całego tradingu. Stworzenie takiego planu jest być może pierwszą pracą domową, jaką powinien odrobić dobry trader, jeszcze przed obejrzeniem wykresów czy sprawdzeniem wiadomości rynkowych pod kątem możliwości transakcyjnych. Dobry plan transakcyjny zawiera wszystkie elementy wejścia i wyjścia z transakcji, wielkość trade’u, parametry ryzyka, użytą dźwignię finansową, docelowy stosunek zysku do ryzyka, zarządzanie już otwartą transakcją, rynki na których przeprowadzamy transakcje, użyte strategie itd. Dotrzymanie takiego planu pomoże dokładnie rozpoznać prawidłowy moment zakończenia transakcji, zgodny z planem, a nawet, co jeszcze ważniejsze, moment, w którym transakcja zboczyła z zaplanowanego przez nas kursu. Plan transakcyjny jest niezbędny nie tylko do wskazania, jak trader powinien prawidłowo zarządzać transakcją, ale też służy jako wartościowy środek do nauki.

Poza tym dobry trader powinien mieć solidną strategię transakcyjną, która pozwoli mu podejmować konkretne decyzje dotyczące otwierania i zamykania transakcji. Ten temat zostawiłem na koniec, ponieważ większość początkujących traderów jest najbardziej zainteresowana strategiami transakcyjnymi. Są one bardzo istotny, ale prawdopodobnie nie najważniejszy aspekt dobrego inwestowania. To miejsce powinno być chyba zarezerwowane dla zarządzania ryzykiem.

Jedną z najbardziej pomocnych sugestii dotyczącą strategii transakcyjnych byłaby prawdopodobnie nie sama strategia. Istnieje niezliczenie wiele strategii technicznych i typów strategii, których na co dzień używają traderzy. Sama strategia może być znaleziona lub wymyślona.

Bardziej przydatną sugestią byłoby dokładne przetestowanie każdej branej pod uwagę strategii. Czy jest to strategia uznaniowa, bazująca na technicznym podejściu do linii trendu i poziomów wsparcia/oporu, czy jest to strategia oparta nan wskaźnikach, kluczowe jest przetestowanie jej tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Można to zrobić automatycznie, używając programu, lub ręcznie, analizując historyczne wykresy słupek po słupku. Nawet jeśli takie testy nie do końca utrzymują naukowe czy laboratoryjne standardy, testowanie strategii pozwoli na większą pewność siebie i mniej emocjonalne transakcje.

Stawanie się traderem gotowym do przeprowadzania transakcji nigdy nie było proste. Jest wiele trudnych rzeczy do przyswojenia, ale dobre tradowanie może być warte podjęcia tego wysiłku, bo jest to umiejętność, która zostaje z nami na całe życie.

James Chen, Chief Technical Strategist, City Index