Edu.StockWatch.pl - https://edu.stockwatch.pl
Kwi 15 2016

Edukacja

Pojęcie przestrzeni rynkowej w price action

Price action to analiza zachowania ceny oparta na dwóch (najlepiej powiązanych ze sobą) aspektach – formacji cenowej (pin bar, inside bar, objęcie hossy/bessy itd.) oraz horyzontalnych poziomach zmiany ruchu ceny, zwanych potocznie „poziomami wsparcia/oporu”. Prostota założeń jest siłą tej metody analizy rynku. Każdy uczestnik handlu, indywidualny czy instytucjonalny, jest w stanie bez większego trudu opisać historię rynku poprzez wyprowadzenie kilku poziomów zmiany ruchu ceny wraz z formacjami price action, które potwierdzały  horyzontalne poziomy. Odwołajmy się do przykładu z wykładu  „O pin barach słów kilka” 

Spójrzmy na czysty wykres pary GBP/USD, interwał 4-godzinny, data nieistotna.

1

Kliknij, aby powiększyć

Po kilku minutach trader – analityk powinien dojść do takiego lub zbliżonego opisu rynku:  

2

Kliknij, aby powiększyć

Nie każdy analityk wprowadzi tyle wewnętrznych poziomów zmiany ruchu (np. b0, 3),  lecz większość zgodzi się co do strefy 1-2 jako miejsca aktywności podaży, oraz poziomu 4 jako aktualnego wsparcia. Zakładam też, że zwolennicy metody  dostrzegą uformowanie korekcyjnego sygnału pin bar na rynku poddanym w ostatnim czasie presji podaży. Osoby zainteresowane techniką przełożenia analizy na wejścia w rynek  odsyłam do wykładu o „pin barach”.

Reasumując – prostota założeń oraz skupianie się na samym zachowaniu ceny (rezygnacja z oscylatorów i wskaźników), wpisuje się w etos  analityka/tradera  price action.

Pojęcie  rynkowej przestrzeni

W artykule chcielibyśmy poświęcić  nieco uwagi kategorii, którą można uznać za sensowne dopełnienie pojęcia horyzontalnych poziomów wsparcia/oporu. Otóż z chwilą gdy jakaś strona rynku osiąga przewagę na istotnym poziomie S/R (suport/resistance), to w konsekwencji oczekujemy ruchu w kierunku kolejnego istotnego poziomu S/R. Tym samym pojawia się pojęcie przestrzeni między jednym i drugim poziomem.

Przestrzeń rynkowa na rynkach w trendzie

By zobrazować naszą myśl spójrzmy na kolejny wykres :

3

Kliknij, aby powiększyć

Wykres miesięczny pary GBP/CAD z lipca 2015 roku pokazuje konsekwencje wygrania przez popyt batalii o granicę 1.9270. Można użyć sformułowania, że cena nie miała nic innego do roboty, jak tylko to, by pokonać niemałą przestrzeń pomiędzy 1.9270,  a kolejnym zauważalnym poziomem S/R – 2.0700.

Gdy kilka miesięcy później zwróciliśmy uwagę  na uformowanie konsolidacji w strefie pomiędzy 2.0700 – 1.9910 można było, w nawiązaniu do idei przestrzeni, zdać pytanie: Jakich konsekwencji w ruchu ceny oczekujemy w przypadku wybicia granicy 1.9910? Odwołując się do idei rynkowej przestrzeni  mogliśmy postawić hipotezę, że minimalnym zasięgiem spadków powinna być bariera 1. 9270.     

4

Kliknij, aby powiększyć

Spójrzmy na ten samy wykres w chwili obecnej. Widzimy, że ruch spadkowy okazał się mocniejszy niż przypuszczaliśmy, lecz i w tym wypadku potwierdza się zasada przestrzeni, a mianowicie – zwycięstwo podaży w rejonie 1.9270 skutkowało zejściem do  kolejnego poziomu S/R.

5

Kliknij, aby powiększyć

Zjawisko przestrzeni rynkowej uzupełnia ideę poziomów S/R. Pozwala określić hipotetyczny zasięg impulsu, a w każdym razie wskazać jego istotne etapy.

Zobaczmy,  ile takich „przestrzeni” znajduje się na wykresie pary GBP/CAD…

6

Kliknij, aby powiększyć

Przestrzeń rynkowa w konsolidacji

Przestrzeń rynkowa jest przydatnym narzędziem analizy również w ruchach bocznych.

Ogląd aktualnego 4 – godzinnego wykresu pary CAD/JPY informuje o ruchu bocznym. Strony raczą się wzajemnie przeciwstawnymi sygnałami price action, niemniej bystre oko zwróci uwagę, że w tej zagęszczonej strukturze istnieje szczególna strefa pomiędzy 83.50, a 81.30. Wnioski? Wybicie poniżej 83.50 kilka dni temu było zapowiedzią testu 81.30 (przestrzeń !), ale z drugiej strony obronę bariery 81.30 można było traktować jako zapowiedź testu 83.50.   

7

Kliknij, aby powiększyć

Spójrzmy na aktualny wykres pary GBP/USD z perspektywy interwału 4-godzinnego.

Wstępna faza ruchu bocznego ugruntowała przestrzeń rynkową pomiędzy 1.4250, a 1.4070. Zauważmy,  ile raz cena w zgodzie z logika ruchu bocznego testowała w/w strefę w obu kierunkach!

8

Kliknij, aby powiększyć

Wnioski

Pojęcie przestrzeni rynkowej jest niezbędnym narzędziem analizy price action. Obszar, gdzie cena nie ma się o co „zaczepić”, tzn. gdzie brakuje istotnych horyzontalnych poziomów odniesienia, to szczególnie łakome kąski dla smart money, by ku zaskoczeniu wielu uczestników rynku, rozwijać ruch siły, która osiągnęła znaczącą przewagę. Kiedy więc stawiamy  pytanie o konsekwencje wybicia  (w górę lub w dół), istotnego poziomu wsparcia/oporu,  zwracajmy uwagę na rynkową przestrzeń.

                                                                       Życzę udanego handlu

                                                                       Zbigniew Wieczorek, Consilium Invest