Edu.StockWatch.pl - https://edu.stockwatch.pl
Mar 01 2016

Analiza techniczna

Price Action – uniwersalna strategia dla początkujących + formacja Pin Bar

Naukę tradingu warto zacząć od strategii Price Action, która dzięki prostej budowie i jasnym zasadom pozwala nawet początkującym na uzyskiwanie czytelnych sygnałów kupna i sprzedaży.

Price Action

Dla kogo: początkujących traderów, osób poświęcających mało czasu na handel

Zakres instrumentów: wszystkie płynne

Plusy: łatwe stosowanie, jasne sygnały wejścia i wyjścia

Minusy: sprawdza się tylko na wysokich interwałach (H4 – cztery godziny, D1 – jeden dzień)

W nauce inwestowania ważne jest, by jak najszybciej przejść od teorii do praktyki i sprawdzać poznane metody w handlu. Jednak ogromna liczba oscylatorów i wskaźników sprawia kłopot osobom początkującym, które mają tendencję do używania zbyt dużej liczby parametrów analitycznych. W konsekwencji nie potrafią odczytać obrazu rynku otrzymując sprzeczne sygnały, a następnie nie potrafią zinterpretować wyników swoich decyzji inwestycyjnych i wychwycić popełnionych błędów.

Strategia Price Action jest lekarstwem na te bolączki, bo zajmuje się tylko ruchem notowań na wykresie cenowym. Ma też niewielkie wymagania – aby zacząć ją stosować wystarczy umieć wyznaczać poziomy oporu i wsparcia oraz znać budowę świec japońskich. W zamian otrzymujemy jasne sygnały wejścia i wyjścia, konkretnie wyznaczone poziomy zleceń obronnych i możliwość tworzenia indywidualnych taktyk o różnym poziomie ryzyka.

Formacje Price Action: pin bar

Pin bar (po polsku: pinezka) to świeca o małym korpusie i długim cieniu, około 2,5 razy dłuższym od korpusu, która pokazuje prawdopodobne miejsce zwrotne na wykresie. Wyróżniamy pin bar wzrostowy z dolnym cieniem oraz spadkowy z górnym cieniem. Długość cienia oddaje siłę popytu lub podaży przy danej cenie instrumentu.

Pin_Bar

rys.1 pinbar wzrostowy, USD/JPY D1

Pin bar daje sygnał otwarcia pozycji gdy pojawi się w obszarze wsparcia lub oporu, jak na rysunku 1. Poziome linie wyznaczają kanał boczny, w ramach którego porusza się kurs. Naruszenie jednej z linii przez cień pin bara daje duże prawdopodobieństwo kolejnego odbicia się od granicy kanału i chwilowej zmiany kierunku notowań.

Inwestor otwierając pozycję podejmuje ryzyko przebicia poziomu wsparcia lub oporu, toteż powinien zabezpieczyć się zleceniem obronnym. Powinno ono wypadać tuż pod cieniem pin bara wzrostowego, lub tuż ponad cieniem pin bara spadkowego.

Widząc pin bar na wykresie analizowanego instrumentu, mamy do dyspozycji dwa podejścia inwestycyjne:

* agresywne, nastawione na ryzyko – otwieramy pozycję po cenie rynkowej, od razu po zakończeniu tworzenia się świecy. Nasze zlecenie kupna jest bezwarunkowe i od razu wchodzimy na rynek. Stop loss jest daleko, bo dopiero na końcu długiego cienia świecy.

* zachowawcze, ograniczające ryzyko – wystawiamy zlecenie oczekujące na wysokości 35 proc. lub 55 proc. pin bara (jedno ze zniesień Fibonacciego). Na rynek wchodzimy jeśli cena jeszcze bardziej oddali się od kanału. Stop loss jest dzięki temu bliżej, ale okazja może nas ominąć jeśli zlecenie nie zostanie wykonane. Co ciekawe, ta taktyka dodatkowo maksymalizuje zysk, gdyż staramy się kupić instrument taniej.

Paweł Strzyżewski, StockWatch.pl