Edu.StockWatch.pl - https://edu.stockwatch.pl
Kwi 07 2015

Analiza punktowo-symboliczna

Siła relatywna na wykresie punktowo-symbolicznym

Mapa inwestycji Jeśli będziesz miał zamiar pojechać samochodem z Warszawy do Paryża, z pewnością skorzystałbyś z mapy lub bardziej nowocześnie z nawigacji GPS. Z pewnością nie jechałbyś na oślep mając nadzieję iż jakoś dojedziesz. Niestety większość inwestorów rozpoczyna inwestycję bez jakiejkolwiek mapy inwestycji, która będzie ich prowadzić w zmieniających się warunkach rynkowych. Metodologia punktowo-symboliczna oraz pomiary siły relatywnej dostarcza obiektywną mapę, plan gry dla akcji oraz funduszy ETF. images
Czym jest siła relatywna? Każde zawody sportowe posiadają ranking. Odnajdujemy ogromną analogię, rankingu zawodów sportowych, do tego w jaki sposób wybieramy najlepsze akcje oraz fundusze. Na całym świecie zawodnicy konkurują ze sobą, aby wyłonić zwycięzcę w danej dziedzinie sportu. Dany zawodnik musi się zmierzyć z innymi, tak samo u nas akcje porównujemy z pozostałymi akcjami i w ten sposób wyłania się nam grono prowadzących. Aby aktywa uzyskały u nas status złotego medalu, muszą przynosić lepsze rezultaty niż rynek jako całość, posiadać najwyższy odczyt siły relatywnej oraz znajdować się w pozytywnym trendzie. Pomyśl o tym przez moment. Tysięcy akcji notowanych na giełdach, porównujemy w taki sposób, iż w długim procesie wyłania się nam lista zwycięzców, godna, aby trafić do portfela inwestycyjnego. Jednym ze skuteczniejszych sposobów zidentyfikowania odpowiednich akcji do inwestycji jest metoda badania siły relatywnej, lecz również ta sama metoda skutecznie wykazuje, których walorów zdecydowanie należy unikać. Mówiąc w skrócie, gdy szukamy okazji, chcemy być pewni iż akcje, notują lepsze rezultaty od rezultatów giełdy, lepsze wyniki w swoim sektorze i mają potencjał do wzrostu. Jeśli tego nie ma, szukamy dalej. Siła relatywna jest pomiarem, mówiącym jak dobrze dane akcje wypadają na tle indeksu giełdowego lub względem wybranej grupy akcji. Sygnał generowany przez analizę najczęściej trwa od 18 miesięcy do 2 lat, choć bywają i przypadki, iż tendencja trwa znacznie dłużej. Siła relatywna akcji do indeksu giełdowego (Cena akcji/SPXEWI) X 100 Siła relatywna akcji do sektora (Cena akcji/DWA Sector) X 100 3 Powyższa kalkulacja sporządzana jest codziennie dla wszystkich aktywów. Obliczenie wygląda następująco: cenę jednego waloru dzielimy przez cenę drugiego waloru i wynik mnożymy przez sto. Pojedynczy wynik, takiego równania, jeszcze nic nam nie mówi, co jest istotne to jak ta relacja cen zmienia się w czasie. Dzięki temu otrzymujemy informację w jakich aktywach wzrasta siła popytu. Codzienny odczyt siły relatywnej nanoszony jest na wykres punktowo-symboliczny, w ten sposób otrzymujemy wykres siły relatywnej z czytelnymi sygnałami kupna oraz sprzedaży. Gdy siła relatywna wzrasta wzrost nanoszony jest we wzrostowej kolumnie X. Gdy siła relatywna maleje, spadek nanoszony jest w spadkowej kolumnie O. Aby mogła nastąpić zmiana z jednej kolumną na drugą musi nastąpić zmiana siły relatywna równa conajmniej wielkości trzech kratek, czyli np. aby wykres mógł rozpocząć kolumnę wzrostową z poziomu 31, siła relatywna musi wzrosnąć do 34. Sygnał kupna siły relatywnej powstaje, gdy wzrostowa kolumna X, przekroczy poprzednią kolumnę X. Sygnał sprzedaży siły relatywnej powstaje, gdy spadkowa kolumna O, przekroczy poprzednia kolumnę O. 4
Siła relatywna – strategia podążania za trendem 5
Siła relatywna jest metodą aktywnego inwestowania, podążania za trendem. Dzięki czytelnym sygnałom kupna oraz sprzedaży, proces inwestycyjny nie pozostawia wiele miejsca na wolną interpretację. Gdy generowany jest sygnał kupna, aktywa zostają zakupione, jeśli zostaje wygenerowany sygnał sprzedaży pozycja zostaje zamknięta i zastąpiona nową. 6
W prezentowanym powyżej objaśnieniu siły relatywnej, został użyty przykład porównywania akcji względem indeksu giełdowego. Tym sposobem wyłaniamy, w których akcjach rośnie szybciej popyt, aniżeli dla całego indeksu. Tę samą metodę wykorzystujemy porównując i inne instrumenty. Na przykład akcje Apple do akcji Google. Idea zawsze jest taka sama: wyłonić zwycięzcę! Rozpoczynając inwestycję w zwycięskie aktywa, wyłonione za pomocą siły relatywnej, mamy tę przewagę, iż trendy siły relatywnej trwają najczęściej latami! Na następnej stronie, prezentujemy wykres siły relatywnej akcji Apple do akcji Google. Widzimy, iż akcje Apple dały nam sygnał kupna względem Google w styczniu 2007. Rezultaty: akcje Apple dały zarobić od stycznia 2007 do maja 2011: 257,38 %, natomiast na akcjach Google można było zarobić jedynie 9,37%.

7

źródło: Dorsey Wright and Associates

Legenda: Na wykresie zaznaczony moment wygenerowania sygnału kupna -–przekroczenie wzrostowej kolumny X poziomów poprzedniej kolumny X. Na dole wykresu widoczne są lata: 09 to 2009, 11 to 2011. Na wykresie naniesione są poszczególne miesiące: 1 – styczeń, 2 -luty, oraz miesiące dwucyfrowe za pomocą liter A – październik, B – listopad, C – grudzień.

8

Wykres siły relatywnej indeksu akcji S&P500 porównany względem funduszu obligacji AGG źródło: Dorsey Wright and Associates

Powyżej kolejny przykład na wykorzystanie wykresu siły relatywnej. Tym razem jest to porównanie rynku akcji, reprezentowanego przez indeks S&P500 oraz rynku obligacji reprezentowanego przez fundusz ETF obligacji AGG. Widzimy iż sygnał sprzedaży dla akcji został wygenerowany w lipcu 2008. Sygnał ten trwał do czerwca 2009, wtedy to został wygenerowany sygnał powrotu do rynku akcji, sygnał ten trwa do dziś (10 marzec 2015). Tak jak widzimy, siła relatywna daje nam czytelną informację jaka płynie z samej ceny aktywów, daje nam informację na jakie aktywa rośnie zapotrzebowanie, gdzie rośnie popyt i podążając za trendem tam też lokujemy nasze inwestycje, zawsze zgodnie z aktualnym trendem.

9

źródło: Dorsey Wright and Associates

W inwestowaniu globalnym mamy do dyspozycji tysiące akcji oraz około dwóch tysięcy funduszy ETF. Dzięki nowoczesnej technologii, możemy na bieżąco dokonywać obliczeń siły relatywnej, czyli porównań każdej akcji z każdą akcją w danym sektorze. Dzięki takiemu porównaniu tworzymy ranking (Matrix) siły relatywnej danego sektora. Czyli jeśli jesteśmy zainteresowani inwestowaniem w sektorze komputerowym, korzystając z rankingu siły relatywnej możemy w prosty sposób wybrać 5 akcji z czołówki rankingu i tam kierować swoje inwestycje. Idąc dalej, na takiej samej zasadzie tworzymy ranking nie tylko akcji, lecz całych sektorów. Dzięki temu otrzymujemy informację, w których sektorach aktualnie rośnie popyt, czyli mówiąc innymi słowy posiadają najwyższy odczyt siły relatywnej. Poniżej ranking modeli sektorowych.

10

źródło: Dorsey Wright and Associates

Dlaczego siła relatywna? 12
Jakie przewagi daje nam inwestowanie zgodnie z siłą relatywną? Powyżej widzimy statystycznie jak przedstawiają się wszystkie inwestycje w akcje ogólnie. Większość jest przeciętnymi rynkowymi inwestycjami, około 25% akcji generuje ogromne straty oraz 25% generuje spektakularne zyski. Dzięki inwestowaniu zgodnym z siłą relatywną unikamy inwestowania w najsłabsze akcje, inwestujemy w akcje średnie oraz mamy możliwość utrzymywania wysoce rentownych inwestycji przez bardzo długi czas (dopóki generują wysoką siłę relatywną inwestycja będzie utrzymywana). Fundusze momentum zarządzane siłą relatywną Na giełdach światowych ogromną popularnością cieszą się fundusze ETF. Fundusze ETF są to fundusze inwestycyjne, które notowane są na giełdzie, tak samo jak akcje. Fundusze te są zarządzane pasywnie, oznacza to iż mają za zadanie odwzorowywać wyniki wybranego indeksu. Partner domu maklerskiego DIF Broker: Dorsey Wright and Associetes (DWA) jako pierwszy wspólnie z PowerShares stworzył fundusze ETF, które są zarządzane zgodnie z momentum. Czyli fundusz ten jak każdy inny fundusz ETF odwzorowuje wyniki indeksu, lecz indeks ten jest zarządzany. Przykładowo fundusz DWA SmallCap Momentum Portfolio (DWAS) jest to fundusz który inwestuje w 200 najsilniejszych spółek niskiej kapitalizacji wybranych pod względem momentum (siły relatywnej).  

*Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.

Anna Dąbrowska dom maklerski DIF BROKER S.A.