Edu.StockWatch.pl - https://edu.stockwatch.pl

Wpisy oznaczone: formacje

  • Sty 12 2016

    Harmonic trading – formacje Motyl i Krab

    Motyl (Butterfly) Formacja motyla wyraźnie różni się od gartley’a i nietoperza. Różnica polega na tym, że cała struktura korekcyjna (ABCD) znosi całkowicie falę XA, wybijając tym samym nowy szczyt/dołek. Formacja Butterfly występuje więc najczęściej w trakcie wyznaczania nowego szczytu/dołka i może zapowiadać odwrócenie się obecnie panującego trendu na wykresie. Warunki, które muszą zostać spełnione: punkt […]

  • Sty 12 2016

    Harmonic trading – formacje Gartley i Nietoperz

    Gartley Formacja Gartley występuje zarówno w trakcie ruchu spadkowego jak i wzrostowego. Składa się z pięciu punktów oznaczanych jako XABCD. Punkty te tworzą w sumie cztery fale. Fala XA jest impulsem wyznaczającym kierunek ruchu i powinna być zgodna z aktualnym trendem, gdzie X jest wyraźnym początkiem impulsu, a punkt A szczytem/dołkiem. Po punkcie D, kończącym […]

>